top of page

INTUITION CONFERENCE / KONFERENCE INTUICE

EN

 

The Intuition Conference aims to examine and reflect our experiences on the application of intuition in the digital era. This phenomenon, the clear functioning of which remains, largely, a mystery, utilizes our conscious and unconscious experience and is considered a motor of innovation. Intuition is immanent and makes efficient use of experience, bits of information which are applied to specific problems or challenges to be solved. We willingly participate in the extensive process providing the experiences and information that ensueingly reshape the algorithms of our mode of being in the world. The impossibility of ever having complete infomation about anything causes us to rely on sources we actively seek out creating a new type of social intelligence which continues to rely on our experience of the physical world but incorporates our experience of the digital realm. We desire programs to have been given an awareness of certain universal truths. We desire assumptions to be made based on the value of the intuition we provide through the record of our experience. What we're being offered is based on experiences and intuitive choices that we've entered into the system ourselves and so in kind of a cyclical backlash we're being presented with an assumption of what we want.

 

CZ

 

Záměrem konference “Intuice” je zkoumat a reflektovat naše zkušenosti díky aplikování intuice v digitální éře. Tento fenomén, který stále zůstává z velké části záhadou, užívá vědomé a nevědomé zkušenosti a je považován za hnací motor inovací. Intuice je imanentní a efektivně nám umožňuje využívat naše zkušenosti. Jednotlivé části informace jsou aplikovány na specifické úkoly k vyřešení. Ochotně se podílíme na rozsáhlém procesu poskytování zkušeností a informací, který následně přetváří algoritmy našeho působení ve světě. Fakt, že nikdy nezískáme úplnou informaci o jakékoliv skutečnosti, nás vede k tomu, abychom spoléhali na zdroje, které aktivně vyhledáváme. Výsledkem je vytváření nového druhu sociální inteligence. Ta se nadále spoléhá na naše zkušenosti z fyzického světa, ale současně začleňuje také naše zkušenosti z digitální sféry. Toužíme po tom, aby nás programy ujistily o správnosti jakýchsi univerzálních pravd. Toužíme po předpokladech vytvořených na základě námi vložené intuice, jako odrazu naší vlastní zkušenosti. Co je nám následně nabízeno, je to, co je postaveno na naší vlastní zkušenosti a intuitivní volbě - tedy na tom, co jsme vložili do systému. Tím pádem je nám prezentován předpoklad touhy, který jsme sami ovlivnili.

bottom of page